wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Aktualności

06.02.2018

 

 

"Czasem cały świat oznacza mniej, niż jeden człowiek, którego brak"

 

 

 

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem informujemy,

że w dniu 5 lutego 2018 r. zmarła

 

Pani dr hab. inż. Halina Pawlak

 

 

długoletni pracownik Katedry Podstaw Techniki,
kierownik Zakładu Ergonomii,
specjalista z zakresu ergonomii i bezpieczeństwa pracy,
Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego,
Członek Zarządu Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności,
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej POLSITA,
Członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej,
założycielka Międzywydziałowego Studenckiego
Koła Naukowego Ergonomii i BHP,
autorka licznych rozpraw naukowych,
opiekun i wychowawca wielu pokoleń studentów.
 
***
 
Pracownicy Katedry Podstaw Techniki
Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Produkcji
 
 
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie
w dniu 10 lutego 2018r. o godz. 10:00
w kaplicy na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie