srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Aktualności

24.09.2020

Z przyjemnością informujemy, że pracownik Wydziału Biologii Środowiskowej dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. uczelni powołany został przez Ministra Środowiska w skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Jest to organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych podmiotów. Państwowa Rada Ochrony Przyrody okresowo ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochrony przyrody.Serdecznie gratulujemy!!!


« wstecz