srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Aktualności

12.09.2020

Z przyjemnością informujemy, że dwóch pracowników Wydziału Biologii Środowiskowej Pan prof. dr hab. Tomasz Mieczan oraz dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. uczelni powołanych zostało przez Ministra Środowiska na członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego.

 

12 września, w Urszulinie odbyło się spotkanie Ministra z członkami nowo powołanej Rady Naukowej. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Parku w zakresie ochrony przyrody i działalności naukowej Parku. Do zakresu działania rady należy w szczególności: ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody; opiniowanie projektu planu ochrony i rocznych zadań ochronnych; opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody; opiniowanie zasad udostępniania terenu Parku dla celów naukowych, dydaktycznych i turystycznych; przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.

 

Jednocześnie podpisane zostało Rozporządzenie w sprawie ustanowienia Planu Ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego. W pracach nad planem ochrony bardzo aktywny udział brali pracownicy Wydziału Biologii Środowiskowej (Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów oraz Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt). Plan ochrony wyznacza główne kierunki działalności parku narodowego na najbliższe 20 lat. Miejscem wydarzenia była ścieżka przyrodnicza "Czahary", a odpowiednią atmosferę zapewniły klucze przelatujących gęsi i żurawi.


« wstecz