promocja   Dział Promocji Uczelni
i Wymiany Międzynarodowej

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, IVp. mapa JAK TRAFIĆ?
tel. (+ 81) 445 66 91, 445 65 12, e-mail: promocja@up.lublin.plMedia o nas - wybór najciekawszych artykułów

04.04.2019

Jednym z elementów reformy szkolnictwa wyższego jest nowa forma kształcenia doktorantów, którzy będą się uczyć w szkołach doktorskich. Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jako pierwszy wśród lubelskich uczelni pozytywnie zaopiniował wniosek JM Rektora o powołanie szkoły doktorskiej.

Prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej w wywiadzie udzielonym "Dziennikowi Wschodniemu" zaznacza, że szkoła doktorska pod nazwą "Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych" będzie edukować w pięciu dyscyplinach nauk rolniczych: rolnictwie i ogrodnictwie, technologii żywności i żywienia, weterynarii oraz zootechnice i rybactwie. Uczelnia stawia na elitarność kształcenia - liczyć się będzie jakość, a nie ilość - kandydat musi więc spełniać określone kryteria, zaś absolwent będzie znakomicie wykształconym członkiem kadry naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Rozmówca dodaje, że "Założeniem jest uzyskiwanie przez doktorantów wyskokich kompetencji badawczych oraz dużej samodzielności naukowej, w tym do pozyskiwania środków finansowych na badania ze źródeł zewnętrznych." W dalekosiężnych planach będzie to procentowało wysoko wykwalifikowaną kadrą tworzącą siłę intelektualną naszego kraju.

 

 

wywiad w "Dzienniku Wschodnim" 04.04.2019 r.


« wstecz