[ MENU DODATKOWE ]


Konkursy i oferty pracy

28.08.2017biologia

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych 

28.08.2017biologia

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii 

10.08.2017weterynaria
    
01.08.2017
  
31.07.2017wipro

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Zakładzie Geodezji i Informacji Przestrzennej 

28.07.2017

    
19.07.2017
29.06.2017weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt W.Dz. 11/30/2017

 

29.06.2017weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Mikrobiologii Weterynaryjnej Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt  W.Dz. 11/31/2017