CTT   Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plZapotrzebowania zgłoszone przez przedsiębiorców

23.11.2016

Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego.

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczych, z dostarczonych przez Zamawiającego materiałów, w celu wykonania ekspertyzy, która wyznaczy optymalne parametry procesu sublimacji tlenku molibdenu zawierającego różnego rodzaju zanieczyszczenia i pozwoli na określenie konstrukcji pieca do sublimacji zanieczyszczonych tlenków molibdenu.
 

Ekspertyza obejmie:
1) Wykonanie wstępnych prób laboratoryjnych polegających na stacjonarnym nagrzewaniu próbki materiału w różnych warunkach technologicznych (temperatura, atmosfera robocza, przepływ gazu) w celu dobrania optymalnych parametrów procesu. Próbom laboratoryjnym poddane zostaną 4 materiały dostarczone przez Zamawiającego.
2) Wykonanie prób dozowania materiału wsadowego w celu dobrania odpowiednich parametrów konstrukcyjnych dozownika oraz układu gazowego. W tym celu należy wykonać model układu dozującego w skali laboratoryjnej i umieścić jego schemat w ekspertyzie.
3) Wykonanie prób w skali laboratoryjnej mających na celu określenie odpowiedniej metody odbierania pozostałości procesowych.
4) Wykonanie wstępnych prób technologicznych na modelu urządzenia w skali laboratoryjnej w celu pobrania i przebadania produktów procesu. W tym celu należy zbudować próbne stanowisko doświadczalne umożliwiające symulację procesu i przeprowadzić na nim próby z 4 różnymi materiałami dostarczonymi przez Zamawiającego.
5) Opracowanie wyników badań w formie opracowania, które będzie zawierało sprecyzowane parametry technologiczne do urządzenia w większej skali o minimalnej wydajności 50 kg/dobę sublimowanego tlenku molibdenu oraz proponowany schemat pieca do sublimacji.

 

Planowane rozpoczęcie realizacji przedmiotu oferty – 05.12.2016
Planowane zakończenie realizacji przedmiotu oferty – 28.02.2017

 

Termin składania ofert: 29 listopada 2016 do godziny 15:00

 

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o kontakt z pracownikami Centrum Transferu Technologii.


« wstecz