CTT   Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plZapotrzebowania zgłoszone przez przedsiębiorców

12.04.2016

 

Szanowni Państwo w dniu 12.04.2016 r. do Centrum Transferu Technologii wpłynęło zapytanie wykonania usługi badawczej dotyczącej opracowania specyficznych markerów DNA przydatnych do identyfikacji odpornych form maliny na wirusa RBDV w praktycznej hodowli.

 

Zadanie badawcze powinno obejmować:

  1. analizę i ocenę przydatności populacji mapującej,
  2. wybór ustalonych genetycznie form mieszańcowych odpornych na wirusa RBDV oraz form nieodpornych,
  3. analizy DNA z zastosowaniem metody BSA (Bulked Segregant Analysis) w celu identyfikacji markerów sprzężonych z genem odporności na wirusa RBDV,
  4. izolację oraz klonowanie i sekwencjonowanie fragmentów DNA potencjalnie sprzężonych z genem odporności na wirusa RBDV,
  5. analizy bioinformatyczne oraz opracowanie sekwencji starterów SCAR,
  6. walidacja uzyskanych starterów w populacjach hodowlanych maliny,
  7. ocena przydatności opracowanych markerów specyficznych sprzężonych z genem odporności na wirusa RBDV do selekcji wspieranej markerami,

 

Potencjał ludzki, techniczny, finansowy i organizacyjny.
Oferent musi dysponować potencjałem ludzkim, technicznym, finansowym i organizacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację całości przedmiotu niniejszego zamówienia w zadeklarowanym terminie.
Dodatkowo oferent musi legitymować się opracowaniem co najmniej 2 specyficznych markerów dotyczących chorób roślin oraz co najmniej 3 publikacjami dotyczącymi markerów specyficznych dla roślin.

Osoby zainteresowane wykonaniem badań prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Transferu Technologii.

 « wstecz