Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Aktualności

02.02.2015konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Turystyki i Rekreacji

15.01.2015obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdy Drabowicz-Żybury na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Plonochronna funkcja wybranych herbicydów w zasiewach prosa zwyczajnego (Panicum miliaceum L.)”

15.12.2014obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Izabeli Jośko na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: „Toksyczność wybranych nanocząsteczek (ZnO, TiO2, Ni) w różnych matrycach środowiskowych”

27.11.2014obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Watros na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena zawartości azotu mineralnego w glebach użytków zielonych na obszarach hydrograficznych Polski na tle innych upraw rolniczych”

09.10.2014obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Zielińskiej na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska -  tytuł rozprawy doktorskiej: „Charakterystyka mikrobiologiczna ziaren i nasion roślin uprawnych podczas ich przechowywania w warunkach modelowych”

15.09.2014

Jubileusz 70-lecia Wydziału Agrobioinżynierii - fotoreportaż 15.09.2014, Centrum Kongresowe UP

04.09.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

04.09.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

08.07.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa

03.07.2014

Studenci drugiego roku kierunku inżynieria środowiska beneficjenci Projektu kierunek zamawiany „Inżynier środowiska – zawód z przyszłością” (Marlena Grela, Katarzyna Tetych, Jan Iwan i Michał Siegieda) wraz z koordynatorem merytorycznym projektu dr hab. inż. Jackiem Pranagalem uczestniczyli w konferencji naukowej. Była to VII Konferencja „Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony Rozwój” organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą i Szkołę Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla, która odbyła się w dniach 26 i 27 czerwca 2014 roku w Krakowie.

 

Więcej >>