Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Publikacje

« wstecz

 
Podręczniki i skrypty
 
  1. WESOŁOWSKI M., WOŹNIAK A. Podstawy produkcji roślinnej. Skrypt do ćwiczeń dla studentów Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt. Wyd. AR Lublin 2006.
     
  2. BUJAK K., DERYŁO S., KAPELUSZNY J., WESOŁOWSKI M., WOŹNIAK A.: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ogólnej uprawy roli i roślin. Wyd. AR Lublin 2007.
     
 
Publikacje 

2016


Gawęda D., Cierpiała R., Harasim E., Haliniarz M. 2016. Effect of tillage systems on yield, weed infestation and seed quality elements of soybean. Acta Agrophysica, 23(2): 175-187 

Harasim E., Gawęda D. 2016. Effects of cover crop and weed control method on yield and energy efficiency of wheat. Romanian Agricultural Research, 33, 179-184 (Online): March DII 2067-5720 RAR2016-28 

Harasim E., Gawęda D., Wesołowski M., Kwiatkowski C., Gocół  M. 2016. Cover cropping influences physico-chemical soil properties under direct drilling soybean. Acta  Agriculturae  Scandinavica, Section B-Soil and Plant Science. 66(1): 85-94   DOI 10.1080/09064710.2015.1066420 

Harasim E., Wesołowski M., Kwiatkowski C. A., Cierpiała R. 2016. The effect of retardants and nitrogen fertilization on winter wheat canopy structure. Romanian Agricultural Research, 33: 195-203. First Online: February. DII 2067-5720 RAR 2016-187  

Kwiatkowski C.A., Harasim E., Wesołowski M. 2016. Effect of catch crops and tillage system on weed infestation and health of spring wheat. Journal of Agricultura Science of Technology, vol. 18: 999-1012   

Wojciechowska-Solis J., Mazurek-Kusiak A., Soroka A. 2016.The influence of specialized training on the quality of hotel customers service. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 15(2): 173-185  

Woźniak A. 2016. Yield and chemical composition of spring triticale grain depending on cropping and tillage systems. International Journal of Plant Production 10(1): 45-52  

Woźniak A., Kawecka-Radomska M.  2016. Crop management effect on chemical and biological properties of soil. International Journal of Plant Production 10(3): 391-401  

Woźniak A.,Nowakowicz-Dębek B., Stępniowska A., Wlazło Ł. 2016. Effect of ozonation on microbiological and chemical traits of wheat grain. Plant Soil and Environment, 62(12): 552-557
 

2015
 
 
DERYŁO S., CHUDZIK Ł. 2015. Plonowanie szarłatu uprawnego (Amaranthus hypochondriacus L. Thell.) w warunkach zróżnicowanej uprawy roli i pielęgnacji roślin., Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E, Agric., vol.70(2): 55-65
 
GAWĘDA D., CIERPIAŁA R., HARASIM E., WESOŁOWSKI M., BUJAK K. 2015. Weed infestation of soybean (Glycine max. L. Merr.) under different tillage systems. Acta Agrobotanica, 68(1): 53-58
 
KWIATKOWSKI C.A. 2015. Yield and quality of chamomille (Chamomilla recutita (L.) Rausch raw material depending on selected foliar sprays and plant spacing. Acta sci. Pol., Hortorum Cultus, 14(1): 143-156
 
KWIATKOWSKI C.A., HALINIARZ M., KOŁODZIEJ B., HARASIM E., TOMCZYŃSKA-MLEKO M. 2015. Content of some chemical components in carrot (Daucus carota L.) roots depending on growth stimulators and stubble crops. Journal of Elementology 20(4): 933-943   DOI:10.5601/jelem.2014.19.4.812  
 
WESOŁOWSKI M., MAZIARZ P., HARASIM E. 2015. Yield performance of cultivar mixtures of spring triticale. Acta Agrophysica, 22(3): 323-333
 
WOŹNIAK A., SOROKA M. 2015. Biodiversity of weeds in pea cultivated in various tillage system. Romianian Agricultural Research, 32, First Ouline: April 2015. DII 2067-5720 RAR 2015-79: 1-7
 
WOŹNIAK A., SOROKA M. 2015. Syntaxonomic evaluation of segetal communities with Ambrosia artemisiifolia L. on arable fields in the western Ukraine. Annales UMCS, E70(1): 81-91
 
WOŹNIAK A., SOROKA M. 2015. Structure of weed communities occurring in crop notation and monoculture of cereals. International Journal of Plant Production 9(3): 487-506
  
WOŹNIAK A., WESOŁOWSKI M., SOROKA M. 2015. Effect of long-term reduced tillage on drain yield, grain quality and weed infestation of spring wheat. Journal of Agricultural Science and Technology, 17(4): 899-908
  
WOŹNIAK A., SOROKA M. 2015. Syntaksonomiczna ocena zbiorowisk chwastów w zasiewach żyta (Secale cereale L.) na polach ukraińskiego Roztocza. Fragmenta Agronomica 32(2): 97-110
 
2014
 
GAWĘDA D., CIERPIAŁA R., BUJAK K. WESOŁOWSKI M. 2014. Soybean yield under different tillage systems. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 13(1), : 43-45.
 
GAWĘDA D., WESOŁOWSKI M., KWIATKOWSKI C.A. 2014. Weed infestation of spring barley (Hordeum vulgare L.) depending on the cover crop and weed control method. Acta Agrobotanica, vol. 67(1), 77-84.
 
HALINIARZ M. 2014. Skuteczność zwalczania chwastów w pszenicy ozimej w zależności od dawki chlorotoluronu (Lentipur Flo 500 SC). Annales UMCS, sectio E, 69(3), 20-31.
 
HALINIARZ M., KAPELUSZNY J. 2014. Rzadkie gatunki flory kalcyfilnej w zbiorowiskach segetalnych na terenie województwa lubelskiego. Annales UMCS, s. E, 69(1): 11-23.
 
HARASIM E., WESOŁOWSKI M., KWIATKOWSKI C. 2014. The effect reduced growth retardant rates on weed infestation of a winter wheat (Triticum aestivum L.) crop. Romanian Agricultural Research 31: 1-11.
 
KWIATKOWSKI C.A., MISZTAL-MAJEWSKA B. 2014. Wpływ międzyplonów ścierniskowych oraz sposobu uprawy roli na jakość ziarna pszenicy jarej w krótkotrwałej monokulturze. Annales UMCS, sec. E,  Agricultura, vol. 2(69): 1-10.
 
MUSZYŃSKI P., BRODOWSKA M., S. PABICH M., HALINIARZ M., CZECZKO R. 2014. Sorpcja i degradacja herbicydów sulfonylomocznikowych w glebach. Przemysł Chemiczny, 93(4), 531-535.
 
SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A., PAŁYS E., WESOŁOWSKI M., KOWALCZYK K. 2014. 70-lecie Wydziału  Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Księga Pamiątkowa. Wyd. UP w Lublinie: 216.
 
WESOŁOWSKA-TROJANOWSKA M., TOMCZYŃSKA-MLEKO M., MAZURKIEWICZ J., KWIATKOWSKI C., KOWALCZYK K., SOŁOWIEJ B., MLEKO S. 2014.Rheological properitties of gluten obtained from polish wheat cultivars. Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS). No 5.
 
WESOŁOWSKI M., MAZIARZ P., HARASIM E. 2014. Wpływ sposobu pielęgnowania łanu na plonowanie dwóch odmian pszenżyta jarego. Acta Agrophysica, vol. 21(1): 107-115.
 
WOŹNIAK A., GOS M. 2014. Yield and quality of spring wheat and soil projerties on offected by tillage system. Plant Soil and Environment, 60(4): 141-145.
 
WOŹNIAK A., MAKARSKI B., STĘPNIOWSKA  A. 2014. Effect of tillage system and prerious crop on grain yield, grain quality and weed infestation of durum wheat. Romanian Agricultural Research 31: 129-137.
 
WOŹNIAK A., SOROKA M., STĘPNIOWSKA A., MAKARSKI B. 2014. Chemical composition of pea (Pisum sativum L.) seeds depending on tillage systems. Journal of Elementalogy, 19(4): 1143-1152. DOI:10.5601/jelem. 19.3.484.
 
WOŹNIAK A., SOROKA M. 2014. Effects of a 3-years reduced tillage on yield and quality on grain and weed infestation of spring triticale (Triticosecale Wittmack). International Journal of Plant Production, 8(2): 231-242.
 
WOŹNIAK A., SOROKA M.,  STĘPNIOWSKA A., MAKARSKI B. 2014. Chemical composition of spring barley (Hordeum vulgare L.) grain cultivated in various tillage systems. Journal of Elementology 19(2): 597-606.
 
WOŹNIAK А., СОРОКА М. Формування комплексів бур’янів у посівах вівса (Avenasativa L.) у залежності від систем землеробства // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – С.33-39.
 
 
 
Wybrane publikacje z lat 2009-2013
WESOŁOWSKI M., BONIEK Z.: Wpływ przedplonu i sposobu pielęgnacji na zachwaszczenie pszenicy ozimej. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49(1), 2009: 357-360.
WESOŁOWSKI M., CIERPIAŁA R.: Skuteczność bronowania w regulacji zachwaszczenia pszenicy jarej. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49(1), 2009,: 361-364.
KWIATKOWSKI C.: The consequent influence of crop rotation and six-year-long spring barley monoculture on yields and weed infestation of white mustard and oats. Acta Agrobotanica, vol. 62(2), 2009: 241-247
 
KWIATKOWSKI C.: Evaluation of yield quality and weed infestation of common valerian (Valeriana officinalis L.) in dependence on weed control method and forecrop. Acta Agrobotanica, vol. 63(2), 2010: 179-188.
WESOŁOWSKI M., CIERPIAŁA R.: Plonowanie i zachwaszczenie pszenicy ozimej w zależności od dawek herbicydu Huzar 05 WG. Acta Agrophysica, 15(2), 2010,: 429-439.
GAWĘDA D.: Yield and yield structure of spring barley (Hordeum vulgare L.) grown in monoculture after different stubble crops. Acta Agrobotanica 2011, vol. 64(1): 91-98.
 
JUSZCZAK D., WEOSOŁOWSKI M.: Phenological phases of buckwheat (Fagopyrum esculentumMunch.) in the primary and secondary crop depending on seeding rate. Acta Agrobotanica, vol. 64(4), 2011:  213-226.
KAPELUSZNY J., HALINIARZ M., HARASIM P.: The effect of soil environment on germination and emergence of prickly lettuce (Lactuca serriola L.) Acta Agrobotanica 2011, 64(3): 103-108.
KWIATKOWSKI C., JUSZCZAK J.: The response of sweet basil (Ocimum basilicum L.) to the application of growth stimulators and forecrops. Acta Agrobotanica 2011, vol. 64(2): 69-76.
KWIATKOWSKI A. C., WESOŁOWSKI M.: The effect of adjuvants and reduced rate of crop protection agents on weed infestation, health and lodging of spring barley (Hordeum sativum L.) Acta Agrobotanica vol. 64(4), 2011: 227-234.
KWIATKOWSKI C.: The effect growth stimulators and forecrop on raw material quality and yield of garden thyme (Thymus vulgaris L.). Herba Polonica 2011, vol. 57, No. 1: 5-15.
WESOŁOWSKI M., CIERPIAŁA R.: Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od sposobu wykonania uprawy przedsiewnej. Fragmenta Agronomica, 28(2), 2011: 106-116.
WOŹNIAK A.: Weed infestation on a spring wheat (Triticum aestivum L.) crop under the conditions on plough and ploughless tillage. Acta Agrobotanica 2011, 64(3): 133-140.
 
CIOŁEK A., MAKARSKA E., WESOŁOWSKI M., CIERPIAŁA R.:  Content of selected nutrients in wheat, barley and oat grain from organic and conventional farming. Journal of Elementology, vol. 17, nr 2, 2012, s. 181-189.
GAWĘDA D., KWIATKOWSKI C.A.: Weed infestation of spring common wheat (Triticum aestivum L.) grown in monoculture depending on the cover crop and weed control method. Acta Agrobotanica, 2012, vol. 65(3): 119-126.
HALINIARZ M., KAPELUSZNY J.:. Assessment of the effect of sowing density on weed infestation and yields of three spring wheat cultivars Acta Sci. Pol., Agricultura 11(1) 2012, 13-25.
KWIATKOWSKI C.: Response of winter rape (Brassica napus L. ssp. desfera Metzg., Sinsk) to folier fertilization and different seeding rates. Acta Agrobotanica, 2012, vol. 65(2): 161-170.
KWIATKOWSKI C.A., GAWĘDA D., DRABOWICZ M., HALINIARZ M.: Effect of diverse fertilization row spacing and sowing rate on weed infestation and yield of winter oilseed rape. Acta Sci. Pol., Agricultura 11(4), 2012.
KWIATKOWSKI C., WESOŁOWSKI M., DRABOWICZ M., MISZTAL-MAJEWSKA B.: The effect of adjuvants and reduced rates of crop protection agents on the occurrence of agricultural pests and on winter wheat productivity. Annales UMCS, sect. E, 67(3): 12-21.
WOŹNIAK A., HALINIARZ M.: The after-effect of long-term reduced tillage systems on the biodiversity of weeds in spring crops. Acta Agrobotanica 65(1), 2012: 141-148.
WOŹNIAK A., MAKARSKI B.: Content of minerals in grain of spring wheat cv. Koksa depending on cultivation conditions. Journal of Elementology 17 (3), 2012: 517-523.
WOŹNIAK A.: Weed infestation of pea (Pisum sativum L.) crop under the conditions of plough and ploughless tillage. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 11(2), 2012: 253-262.
 
Deryło S. Stachowska-Kowalczyk J. 2013.  Effect of soil tillage systems on weed infestation of husked and naked oats canopy. Acta Sci. Pol., Agricultura, 12(2), 201: 23-38.
Gawęda D., Kwiatkowski C. 2013. Plonowanie jęczmienia jarego uprawianego w krótkotrwałej monokulturze w zależności od międzyplonu i sposobu odchwaszczania. Fragmenta Agronomica, 30(1): 27-35.
Gawęda D., Haliniarz M. 2013. Plonowanie i zachwaszczenie owsa siewnego (Avena fatua L.) uprawianego w monokulturze w zależności od sposobu odchwaszczania i międzyplonu. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl., 53(2): 297-302.
Haliniarz M., Bujak K., Gawęda D., Kwiatkowski C. 2013. Response of spring wheat to reduced tillage systems and to different levels of mineral fertilization. Acta Sci. Pol., Agricultura 12(3): 13-24.
Haliniarz M., Gawęda D., Bujak K. Frant M., Kwiatkowski C.2013. Yield of winter wheat depending on the tillage system and level of mineral fertilization. Acta Sci. Pol., Agricultura 12(4): 59-72.
Haliniarz M.,   Kapeluszny J., Michałek S. 2013.  Germination of rye brome (Bromus secalinus L.) Seeds under simulated drought and different thermal conditions. Acta Agrobotanica, 66(4): 157-164.
Harasim E., Wesołowski M. 2013. Wpływ nawożenia azotem na zachwaszczenie łanu pszenicy ozimej.Fragmenta Agronomica, 30(1): 36-44.
Harasim E., Wesołowski M. 2013. Wpływ retardanta Moddus 250 EC i nawożenia azotem na plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej. Fragmenta Agronomica, 30(3): 70-77.
Harasim E., Wesołowski M. 2013. Yeild and some quality traits of winter wheat (Triticum aestivum L.) grain as influenced by the application of different rates of nitrogen. Acta Agrobotanica, vol. 66(3): 67-72.
Harasim E., Wesołowski  M. 2013. Weed infestation of winter wheat (Triticum aestivum L.) under the conditions of  application of some retardants. Acta Agrobotanica, 66(2): 137-147.
Kwiatkowski C.A., Harasim E., Maziarz P. 2013. Gospodarka ekologiczna w strategii zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Studia i rozprawy IUNG-PIB, 32(6): 129-142.
Kwiatkowski C.A., Kołodziej B., Woźniak A. 2013. Yield and quality parameters of carrot (Daucus carotaL._ roots depending on growth stimulators and stubble crops. Acta Scientiarum Polonorum,  Hortorum Cultus 12(5): 55-68.
Kwiatkowski C.A., Wesołowski M., Harasim E., Gawęda D., Drabowicz M. 2013. The effect of reduced rates of crop protection agents and adjuvants on productivity, weed infestation and health of spring barley (Hordeum sativum L.). Acta Agrobotanica, vol.66(3): 103-112.
Maziarz P., Harasim E. 2013. Agricultural biomass as a source of renewable energy. Nacionalnaia Akademia Nauk Ukrainy. „Socialno-ekonomiczne problemy współczesnej Ukrainy”. 4(102) 226-236.
Wesołowski M., Cierpiała R. 2013. Wpływ przyorywanego rodzaju międzyplonu ścierniskowego na plonowanie i zachwaszczenie owsa w uprawie ekologicznej. Fragm. Agronomica, 30(1): 133-144.
Woźniak  A. 2013. The effect of tillage systems on yield and quality of durum wheat cultivars. Turkish Journal of Agriculture and Foresty, 37(2): 133-138.
Woźniak  A. 2013. The yielding of pea (Pisum sativum L.) under different tillage conditions. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 12(2): 133-141.
Woźniak A., Kwiatkowski C. 2013. Effect of long-term reduced tillage on yield and weeds of spring barley. Journal of Agricultural Science and Technology, 15: 1335-1342.
Woźniak A., Makarski B. 2013. Content of mineral total protein and wet gluten in grain of spring wheat depending on cropping systems. Journal of Elementology, 18(2): 297-305.
Soroka M.I., Woźniak A. 2013. Sozological evaluation of rare plant species of the Biosphere Reserve„Roztochia” Ukrainian Part. Visnyk of the Lviv University, Series Biology, 63: 75–85.
Woźniak A., Soroka М.І. 2013. Особливості формування та диференціації угруповань сегетальноїрослинності у місцях букових лісів Західного Поділля. Науковий вісник НЛТУ України, зб. наук.техн. праць. Вип. 23.12: 9-14.