banner

Program Uroczystości

« wstecz

19.09.2019 r. (czwartek)
9.00 – 13.00 Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
- odsłonięcie tablicy pamiątkowej i nadanie Auli w Innowacyjnym Centrum Patologii i Terapii Zwierząt im prof. dr. hab. h.c. multi Stanisława Wołoszyna
- wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. h.c. multi Zygmunta Litwińczuka
- osiągnięcia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie - prof. dr hab. Ryszard Bobowiec
- wręczenie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie profesorowi dr hab. Tomaszowi Janowskiemu z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurksiego w Olsztynie
- wykład prof. dr hab. Tomasza Janowskiego pt” Aktualne zadania medycyny weterynaryjnej”
- wręczenie odznaczeń
- okolicznościowe wyróżnienia dla honorowych gości
- wystąpienia zaproszonych gości
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
14.15 – 18.30 Konferencja Naukowa „Aktualne aspekty zdrowia i chorób zwierząt i ludzi
- sesja nauk podstawowych
- sesja nauk przedklinicznych
20.00 – uroczyste spotkanie towarzyskie

 

20.09.2019 r. (piątek)
9.00 – 13.15 Konferencja Naukowa „Aktualne aspekty zdrowia i chorób zwierząt i ludzi
- sesja nauk klinicznych
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.15 – 14.30 – zakończenie uroczystości 75-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie
15.00 – spotkania roczników