Biblioteka  

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
Sekretariat: tel. (81) 445-62-28. | Wypożyczalnia: tel. (81) 445-62-25
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Informacje o bazach

JCR

Journal Citation Reports (JCR) jest to interdyscyplinarna baza tworzona w Filadelfijskim Instytucie Informacji Naukowej - obecnie będącego częścią Thomson Reuters, która stanowi podstawowe i wszechstronne narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism (zawiera wykaz najczęściej cytowanych i recenzowanych czasopism naukowych na świecie oraz różnorodne statystyki wykorzystania ich przez światową społeczność naukową).


W bazie JCR można sprawdzić m.in. tytuły czasopism:
- najbardziej popularnych w danej dziedzinie,
- mających największe oddziaływanie na daną dziedzinę,
- publikujących najwięcej artykułów z danej dziedziny.


Aktualizowana raz w roku baza pokazuje powiązania pomiędzy cytującymi i cytowanymi czasopismami za pomocą kilku wskaźników, z których najczęściej wykorzystywane to:
- Impact Factor (wskaźnik oddziaływania, wpływu) - średnia cytowań przypadająca na jeden artykuł z danego czasopisma na przestrzeni ostatnich dwóch lat,
- Immediacy Index (wskaźnik szybkości oddziaływania) - średnia liczba cytowań artykułów z danego czasopisma uzyskiwana w roku jego opublikowania.
 

« wstecz