[ MENU DODATKOWE ]


WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

« wstecz

 

 IMIĘ I NAZWISKO

JEDNOSTKA NAUKOWA
 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 
prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki
Katedra Hodowli Małych Przeżuwaczy
i Doradztwa Rolniczego
 

  DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Chów i hodowla owiec i kóz
 • Wypas zwierząt gospodarskich na terenach cennych przyrodniczo
 • Promocja i sprzedaż mięsa jagnięcego;
 • Doradztwo rolnicze

 

  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 • Doskonalenie cech reprodukcyjnych owiec i kóz
 • Doskonalenie cech użytkowości mięsnej owiec i kóz
 • Ocena mięsa i mleka owiec i kóz

 
dr inż. Wiktor Bojar 
Katedra Hodowli Małych Przeżuwaczy
i Doradztwa Rolniczego

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Rozwój obszarów wiejskich
 • Promocja i sprzedaż mięsa jagnięcego;
 • Doradztwo rolnicze

 

 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 • Grupy producentów rolnych, klastry, spółdzielczość wiejska
 • Ochrona środowiska na obszarach wiejskich
 

prof. dr hab. Roman Dziedzic

Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa

Zakład Ekologii Zwierząt i Łowiectwa

  DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Wycena trofeów łowieckich
 • Zarządzanie i gospodarowanie zwierzętami łownymi
 • Senior Sędzia Wyceny Trofeów - CIC - ID 004-2014;

 

  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 • Ekologia zwierząt dzikich
 • Łowiectwo

 

prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog

Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa

  DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Pszczelnictwo

 

  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 • Pszczelnictwo
 

dr hab. Mirosław Karpiński

Katedra Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich

  DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Hodowla zwierząt dzikich
 • Hodowle amatorskie zwierząt towarzyszących
 • Diagnostyka obrazowa

 

  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 • Radiologia weterynaryjna
 • Genetyka populacji zwierząt dzikich
 • Hodowla fermowa jeleniowatych

 

dr Damian Zieliński

Katedra Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich

     DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Hodowla zwierząt terrarystycznych

  (egzotyczne gatunki gadów, płazów, bezkręgowców), modliszki

 • DZIAŁALNOŚC NAUKOWA
 • Dyspersja i genetyczna różnorodność modliszki zwyczajnej Mantis religiosa w Polsce
 • Behawior zwierząt gospodarskich, towarzyszących i dzikich
 • Hodowla zwierząt terrarystycznych

 

Prof. dr hab. Anna Maria Stachurska

Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

 

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Hodowla i użytkowanie koni
 • Genetyka umaszczenia koni
 • Zdolności adaptacyjne koni do środowiska
 • Budowa i pielęgnacja kopyt

 

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Hodowla i użytkowanie koni
 • Genetyka umaszczenia koni
 • Zdolności adaptacyjne koni do środowiska
 • Budowa i pielęgnacja kopyt

 

 

 

prof. dr hab. Sławomir Pietrzak

Katedra Hodowli i Użytkowania KonI

  DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Ocena wartości użytkowej i hodowlanej koni
 • Organizacja i sędziowanie międzynarodowych zawodów w dyscyplinach olimpijskich
 • Zasady treningu jeźdźca i konia
 • Ocena umiejętności jeździeckich
 • Ocena koni arabskich czystej krwi podczas pokazów

 

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Hodowla i uzytkowanie koni różnych ras
 • Trening jeźdźca i konia w jeździeckich dyscyplinach olimpijskich

 

dr hab. Iwona Janczarek,

prof. nadzw. UP

Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Wyścigi konne

 

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA
 • Badania z zakresu poprawy wydolności fizjologicznej i aktywności emocjonalnej kłusujących i galopujących koni wyścigowych w kontekście stosowania metod relaksacyjnych
 • Analiza wpływu cech eksterierowych i biomechanicznych na wyniki gonitw koni wyścigowych

 

dr hab. Katarzyna Strzelec

Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Szacowanie poziomu stresu w oparciu o stężenie kortyzolu w ślinie
 • Użytkowanie koni startujących
 • w sportowych rajdach konnych
 • Sędziowanie krajowych i międzynarodowych zawodów w dyscyplinie sportowe rajdy konne

 

   DZIAŁALNOŚC NAUKOWA
 • Badania stresu u koni sportowych i wyścigowych w aspekcie poprawy ich dobrostanu
 • Fizjologia wysiłku i odnowa biologiczna koni

 

dr hab. Ryszrd Kolstrung

Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Kuce felińskie
 • Rozród i wychów koni
 • Użytkowanie zaprzęgowe
 • Pielęgnacja kopyt

 

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Hodowla i użytkowanie koni 

 

dr inż. Izabela Wilk 

Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Naturalne metody treningu koni
 • Turystyka i rekreacja konna

 

  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 • Badania z zakresu stosowania naturalnych metod treningu w poprawie dobrostanu i wartości użytkowej koni
 • Optymalizacja użytkowania rekreacyjnego koni

 

dr Michał Pluta

Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

   DZIEDZINY EKSPERCKIE

 •  Hipoterapia

 

dr inż. Małgorzata Goleman 

Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt

   DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Kynologia: Hodowla i użytkowanie psów, sporty kynologiczne
 • Zaburzenia zachowań u psów
 • Organizacja i sędziowanie egazminów i zawodów dla psów użykowych

 

   DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Behawior psów
 • Dziedziczenie niektórych cech u psów rasowych

 

Biegły sądowy z zakresu kynologii.