Biblioteka  

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
Sekretariat: tel. (81) 445-62-28. | Wypożyczalnia: tel. (81) 445-62-25
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Szkolenia

Certfikowane, bezpłatne szkolenia z wyszukiwania i prezentacji informacji naukowej

« wstecz

 
 
 
Certyfikowane, bezpłatne szkolenia w formie prezentacji i warsztatów z wyszukiwania i prezentacji informacji naukowej:
 
 

 
Kto?
Student Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, któremu w momencie zgłoszenia udziału w projekcie do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry.
 

 
Gdzie?
Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, s. 418
 

 
Co?
Wyszukiwanie informacji naukowej w polskich i obcojęzycznych bazach danych, elementy prawa autorskiego, zarządzanie bibliografią. Pomoc przy tworzeniu pracy dyplomowej.
 

 
Zapisy
szkolenia@up.lublin.pl
 

 
 

 
Co zyskujesz?
 
Kompetencje:
Umiejętność wyszukiwania informacji naukowej w zasobach prenumerowanych przez BG UP
Umiejętność wyszukiwania informacji naukowej w otwartych zasobach
Umiejętność tworzenia bibliografii załącznikowej do pracy dyplomowej
Umiejętność prawidłowego cytowania prac

 

Certyfikat
 

 
Projekt „ Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, zwany dalej Organizatorem, zgodnie z wnioskiem nr POWR.03.05.00-00Z232/17 w ramach: Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).