[ MENU DODATKOWE ]


Badania lekarskie

« wstecz

 

Badania lekarskie dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2017-2018

 

  1. Skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy otrzymuje kandydat wraz z decyzją o przyjęciu na studia. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć obowiązkowo do właściwego dziekanatu w pierwszym tygodniu zajęć.
  2.  Kandydaci na kierunek: ekonomia, turystyka i rekreacja, architektura krajobrazu nie mają obowiązku składania orzeczenia lekarskiego. Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w UP w Lublinie i kontynuują studia na tym samym kierunku są zwolnieni z obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.

 

I.  Badania lekarskie dla kandydatów na studia wykonują bezpłatnie Poradnie Medycyny Pracy w  Lublinie:

 

1.    Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Lublinie,

 

a)    Filia nr 1 - ul. Nałęczowska 27

codziennie w dni robocze w godzinach od 1000 – 1600; tel. 81-533-00-34

 

b)   Filia nr 2 - ul. Nowy Świat 38

codziennie w dni robocze w godzinach od 900 – 1400; tel. 81-534-07-41

w miesiącach lipiec i sierpień pacjenci są przyjmowani w godzinach: 8.00 – 14.00

 

Kandydaci kierowani na badania lekarskie powinny posiadać:

  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • skierowanie wystawione przez uczelnię
  • kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznych jeżeli kandydat korzystał z takiego leczenia
  • jeżeli kandydat posiada dodatkowe wyniki badań należy je zabrać ze sobą
  • jeżeli kandydat nosi okulary należy zabrać je ze sobą
 
II. Badania lekarskie dla kandydatów na studia z innych województw wykonywane są bezpłatnie przez Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (Poradnie Medycyny Pracy).
 

III. Kandydaci z innych województw mogą wykonać także badania bezpłatnie w Lublinie w w/w placówkach (należy posiadać skierowanie z uczelni i dowód tożsamości).