[ MENU DODATKOWE ]


Przewody

10.09.2008

Autor: dr inż. Tomasz Czernecki

Temat: Immunoreaktywność i aktywność przeciwutleniająca jako konsumpcyjne wyróżniki jakości jabłek i ich przetworów. Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Targoński, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Czapski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

                 prof. dr hab. Stanisław Mleko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Data publicznej obrony: 10.09.2008

Data uzyskania stopnia: 17.09.2008

Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

Specjalność: żywienie człowieka


« wstecz