[ MENU DODATKOWE ]


Przewody

24.09.2007

Autor: dr Monika Sujka
Temat: Wpływ hydrolizy enzymatycznej na zmiany struktury wybranych skrobi natywnych
Promotor: dr hab. Jerzy Jamroz prof. nadzw., Akademia Rolnicza w Lublinie
Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Fortuna, Akademia Rolnicza w Krakowie
prof. dr hab. Zbigniew Rzedziecki, Akademia Rolnicza w Lublinie
Data publicznej obrony: 24.09.2007
Data uzyskania stopnia: 07.11.2007
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Specjalność: analiza żywności