[ MENU DODATKOWE ]


Przewody

21.03.2007

Autor: dr inż. Sylwia Pisarek - Piotrowska

Temat: Owies w produkcji wyrobów mięsnych

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski, Akademia Rolnicza w Lublinie

Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Uchman, Akademia Rolnicza w Poznaniu

prof. dr hab. Barbara Baraniak, Akademia Rolnicza w Lublinie

Data publicznej obrony: 21.03.2007

Data uzyskania stopnia: 21.03.2007

Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

Specjalność: technologia mięsa