[ MENU DODATKOWE ]


Przewody

14.12.2006

Autor: dr inż. Agnieszka Pawlas
Temat: Badania nad zastosowaniem technologii ekstruzji
do utylizacji odpadowych surowców mięsnych
Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Rzedzicki, Akademia Rolnicza w Lublinie
Recenzenci: prof. dr hab. Bohdan Achrem - Achremowicz, Akademia Rolnicza w Krakowie
prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski, Akademia Rolnicza w Lublinie
Data publicznej obrony: 14.12.2006
Data uzyskania stopnia: 17.01.2007
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Specjalność: technologia zbóż