[ MENU DODATKOWE ]


Przewody

07.11.2006

Autor: dr inż. Monika Michalak-Majewska

Temat: Badania wartości żywieniowej i technologicznej wybranych odmian jęczmienia jarego

Promotor: prof. dr hab. Ewa Makarska, Akademia Rolnicza w Lublinie

Recenzenci: prof. dr hab. Łucja Fornal, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Barbara Baraniak, Akademia Rolnicza w Lublinie

Data publicznej obrony: 07.11.2006

Data uzyskania stopnia: 06.12.2006

Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

Specjalność: chemia i przetwórstwo zbóż