[ MENU DODATKOWE ]


REKRUTACJA LETNIA 2017-2018

« wstecz

 

 

 

 


« wstecz

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW

W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

OBOWIĄZKOWA INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW

 
Lp.
Data
Treść
1.
 
 
 

od 10 maja 2017 r.

do 10 lipca 2017 r.

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia. Kandydat rejestruje się w systemie IRK i jest zobowiązany do wniesienia opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK. Wysokość opłaty musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków i form studiów.

2.
 

10 maja 2017 r.  –

17 sierpnia  2017 r.

Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia niestacjonarne (wieczorowe) na kierunek weterynaria. Kandydat dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK.

3.
 
 
 
11 lipca 2017 r. (wtorek)

Komunikat na indywidualnym koncie kandydata w IRK, który będzie zawierał następujące informacje:

1) numer sali, w której będzie odbywał się egzamin praktyczny z rysunku na kierunek architektura krajobrazu.

2) miejsce i termin sprawdzianu kontaktu z koniem na kierunek hipologia i jeździectwo.

3) numer sali, w której będzie odbywała się weryfikacja deklaracji dla kandydatów na II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków pokrewnych.

4.
 
 
 
 
 

12 lipca 2017 r. (środa)

 

godz. 900

1. Egzamin praktyczny z rysunku odręcznego dla kandydatów na kierunek architektura krajobrazu.

Miejsce: CIW ul. Głęboka 28, godz. 900. Kandydat otrzymuje na miejscu materiały i przybory do rysowania

Uwaga: Należy zgłosić się o godz. 830 we wskazanym miejscu wraz z dowodem osobistym.

2. Sprawdzian z kontaktu z koniem dla kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo.

Miejsce: Gospodarstwo Doświadczalne Felin, Lublin ul. Doświadczalna 45, godz. 900. Kandydat powinien posiadać strój do jazdy konnej i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

Uwaga: Należy zgłosić się o godz. 830 we wskazanym miejscu wraz z dowodem osobistym.

3. Weryfikacja deklaracji dla kandydatów na II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków pokrewnych – Collegium Agronomicum, ul. Akademicka 15.

Uwaga: Należy zgłosić się o godz. 9.00 we wskazanym miejscu wraz z dowodem osobistym i deklaracją kierunku pokrewnego.

  5.
 
 

12 lipca 2017 r.

Ogłoszenie wyników: (lista i indywidualne konto kandydata w systemie IRK).

1)  z egzaminu praktycznego
2)  ze sprawdzianu z kontaktu z koniem
6.

13 lipca 2017 r. godz. 1200

(czwartek)

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 
7.
 
 
 

13 lipca 2017 r.

godz. 1500

(czwartek)

Komunikat o osobach zakwalifikowanych na studia.

Kandydat otrzymuje informację z postępowania kwalifikacyjnego o uzyskanym statusie: zakwalifikowany albo niezakwalifikowany, na swoje indywidualne konto w systemie IRK. Informacja będzie dostępna także na listach wywieszonych na tablicach ogłoszeniowych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, budynek: Collegium Agronomicum, ul. Akademicka 15.

8.

14 lipca 2017 r. – 18 września 2017 r.

Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia niestacjonarne (zaoczne) – dodatkowy nabór.

9.
 
 

14 (piątek)/17-18 lipca (poniedziałek, wtorek) 2017 r.

w godz. 8.00 – 17.00

 

Składanie dokumentów przez osoby, które zostały zakwalifikowane na studia.

Miejsce składania dokumentów: Sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (dokładne informacje na indywidualnych kontach kandydata w systemie IRK). Kandydaci, którzy złożą wszystkie wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie otrzymają status: przyjęty (informacja na indywidualnym koncie w systemie IRK.

 Wykaz dokumentów w załączniku (zał. 1,   zał. 2)
10.
 
 
 

24 lipca 2017 r. 

zwolnione miejsca

Komunikat o zwolnionych miejscach

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia stanowią grupę rezerwową i  będą kwalifikowane na podstawie listy rankingowej na zwolnione miejsca w ramach kierunku na który dokonali rejestracji. Kwalifikacja odbywa się automatycznie w systemie. Informację o zakwalifikowaniu kandydat otrzymuje na swoim indywidualnym koncie. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na wybrany kierunek studiów z powodu braku miejsc, otrzymają na swoje konto informację o wolnych miejscach na innych kierunkach. Kwalifikacja na inny kierunek odbędzie się w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej.

11.
 

25 i 26  lipca 2017 r.

w godz. 8.00 – 16.00

Składanie dokumentów przez osoby, które zostały zakwalifikowane na studia w turze na zwolnione miejsca w sekretariatach Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (dokładne informacje na indywidualnych kontach kandydata).

12.
 

1 sierpnia -18 września 2017 r.

Ogłoszenie kolejnego naboru na kierunkach na których pozostały jeszcze wolne miejsca na studiach stacjonarnych. Rejestracja kandydatów w systemie IRK.

13.
 

18 sierpnia 2017 r. (piątek)

Komunikat o osobach zakwalifikowanych na studia niestacjonarne (wieczorowe) na kierunek weterynaria.

14.
 

21/22/23 sierpnia 2017 r.

w godz. 8.00 -16.00   

(poniedziałek, wtorek, środa)       

Składanie dokumentów przez osoby, które zostały zakwalifikowane na studia niestacjonarne (wieczorowe) na  kierunek weterynaria w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (dokładne informacje na indywidualnych kontach kandydata).

15.

19 września 2017 r.

(wtorek)

Komunikat o osobach zakwalifikowanych na studia stacjonarne oraz niestacjonarne za wyjątkiem kierunku weterynaria.

16.
 
  20 i 21 września 2017 r. (środa, czwartek)

w godz. 8.00 -16.00

 

Składanie dokumentów przez osoby, które zostały zakwalifikowane na studia w sekretariatach Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (dokładne informacje na indywidualnych kontach kandydata).

 
 
 
 
 
 

 

 Ważne informacje dla kandydatów:

 
  1. Kandydaci na studia drugiego stopnia wybierają kierunek studiów i specjalność. Zaproponowane do wyboru specjalności zostaną utworzone pod warunkiem zgłoszenia się 30 osób chętnych do studiowania na danej specjalności. Jeżeli specjalność nie zostanie utworzona z powodu braku chętnych, kandydaci otrzymają propozycję wybrania innej specjalności w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej.
  2.  Kandydat na studia może skorzystać z komputera i drukarki w dniu składania dokumentów na studia – 14-18 lipca 2017 r. w godz. 8.00 - 15.00 – Lublin ul. Akademicka 15, Collegium Agronomicum, sala nr 9 (parter).
  3. Uczelnia zapewnia zakwaterowanie na czas postępowania kwalifikacyjnego w Domu Studenckim Cebion ul. Langiewicza 6, tel. 81 441-14-80. Odpłatność za jedną dobę wynosi 25 zł.
 
 
 

Lublin, dnia 2 marca 2017 r.