TABELA OPŁAT

ZA KWATEROWANIE
W OKRESIE WAKACYJNYM
W DOMACH STUDENCKICH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE.

OPŁATY za miejsce
w Domu Studenckim
za pobyt
powyżej 14 dni
nie dłuższy jednak
niż jeden miesiąc
za pobyt
powyżej 6 dni
nie dłuższy jednak
niż 14 dni
za jedną dobę
przy pobycie
nie dłuższym jednak
niż 6 dni
za 1 miejsce
dla osób nie będących studentami,
ani doktorantami UP w Lublinie:

w pok. 1 os.
w pok. 2 os.
w pok. 3 os.
420,00 zł
380,00 zł
340,00 zł
210,00 zł
190,00 zł
170,00 zł
50,00 zł
35,00 zł
25,00 zł
za 1 miejsce
dla studentów i doktorantów UP
w Lublinie:


w pok. 1-os
w pok. 2-os.
w pok. 3-os.400,00 zł
360,00 zł
320,00 zł200,00 zł
180,00 zł
160,00 zł25,00 zł
20,00 zł
15,00 zł

za 1 miejsce dla UP w Lublinie
dla studentów i doktorantów UP w Lublinie przebywających na zgrupowaniach ZPiT, chóru, imprezach sportowych oraz innych akcjach odbywanych w interesie Uczelni

opłata w wysokości równej miesięcznej opłacie dla studentów i doktorantów UP w Lublinie kwaterowanych w czasie roku akademickiego opłata w wysokości ½ miesięcznej opłaty dla studentów i doktorantów UP w Lublinie kwaterowanych w czasie roku akademickiego 15,00 zł

W podanych cenach uwzględniono 8% VAT

Zorganizowane grupy wycieczkowe - istnieje możliwość negocjacji cen.

powrót