Akademiki Felin    |    ul. Langiewicza

 

Informujemy, że w domach studenckich przy ul. Dobrzańskiego 33 i 35 (osiedle Felin)

posiadamy wolne miejsca do kwaterowania.

Zapraszamy do skorzystania z oferty!

tel. 81 533-06-24,   81 441 14 81-83

__________________________________________________________________________________

Informacje podstawowe 

Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim. Warunkiem otrzymania miejsca w DS na rok akademicki 2017/2018 jest złożenie wniosku do Wydziałowej Komisji Stypendialnej w Dziale Spraw Socjalnych Studentów: ul. Langiewicza 6, DS "CEBION"  do 31 maja 2017 r. Małżeństwa studenckie oraz studenci ubiegający się o zakwaterowanie w pokoju 1- lub 2-osobowym mają obowiązek złożyć stosowne zaświadczenia (xero aktu małżeństwa, xero aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o planowanym ślubie, zaświadczenie lekarskie).

_________________________________________________________________________________

Kwaterowanie na rok akademicki 2016/2017 odbędzie sie w dniach od 29 do 30 września 2016 r. w godz. 800 - 1700   oraz 1 października 2016 r. w godz. 900 - 2000


 Osoby przyjęte na I rok studiów ubiegające się o zakwaterowanie w domu studenckim mają obowiązek złożenia wniosku w terminie:
do 22 lipca 2016 r.  - dot. osób przyjętych w pierwszym naborze
do 16 września 2016 r. dot. osób przyjętych w kolejnych naborach
_


 

Istnieje również mozliwość kwaterowania w domu studenckim UP także w trakcie roku akademickiego. Wówczas podanie adresujemy do Prorektora ds Studenckich i Dydaktyki. Podanie należy złożyć w Dziale Spraw Socjalnych Studentów, ul. Langiewicza 6, DS "CEBION" p. 17.
tel./fax 81 533-06-24; 441 14 81-83  stypendia@up.lublin.pl

Szczegóły na temat zamieszkania w DS zawarte są w [zarządzeniu JM Rektora ]  oraz  [Regulaminie mieszkańca domu studenckiego UP w Lublinie]


Komunikat dla studentów studiów niestacjonarnych
i studiów podyplomowych:


Istnieje możliwość kwaterowania doraźnego /na okres zjazdów/ w domach studenckich przy ul. Dobrzańskiego 33 i 35

tel. 461-07-36 do 37 - centrala DS "Manhattan",
tel. 461-07-32 do 33 - centrala DS "Brodway"

 


Zorganizowane grupy wycieczkowe - istnieje możliwość negocjacji cen.


Mała salka konferencyjna - istnieje możliwość wynajęcia salki konferencyjnej na ok 15 osób