Akademiki Felin    |    ul. Langiewicza

 


Informacje podstawowe

Osoby przyjęte na I rok studiów ubiegające się o zakwaterowanie w domu studenckim mają obowiązek złożenia wniosku (oraz ewentualnie podania o przyznanie pokoju 1- lub 2-osobowego) w terminie:
do 25 lipca 2014 r.  - dot. osób przyjętych w pierwszym naborze
do 26 wrzesnia 2014 r. - dot. osób przyjętych w kolejnych naborach

__________________________________________________________________________________

Osoby, które otrzymały miejsca w domach studenckim na rok akademicki 2014/2015 mają obowiązek potwierdzenia podjęcia zakwaterowania w terminie do 30 czerwca 2014 r.:
-osobiście-recepcje domów studenckich przy ul. Langiewicza 6,8,12 oraz przy ul. Dobrzańskiego 33,35
-elektronicznie: e-mail: stypendia@up.lublin.pl
Niepotwierdzenie podjęcia zakwaterowania w wyżej wymienionym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z zamieszkania w domu studenckim od 1 paździenika 2014 r.

 


 Kwaterowanie na rok akademicki 2014/2015 odbędzie sie w dniach od 28 do 30 września 2014 r. w godz. 800 - 2000


Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim. Warunkiem otrzymania miejsca w DS na rok akademicki 2014/2015 jest złożenie wniosku do Wydziałowej Komisji Stypendialnej w Dziale Spraw Socjalnych Studentów: ul. Langiewicza 6, DS "CEBION"  do 30 maja 2014 r.

Małżeństwa studenckie oraz studenci ubiegający się o zakwaterowanie w pokoju 1- lub 2-osobowym mają obowiązek złożyć dodatkowy formularz o przydzielenie takiego pokoju wraz ze stosownymi zaświadczeniami (xero aktu małżeństwa, xero aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o planowanym slubie, zaświadczenie lekarskie).


Istnieje również mozliwość kwaterowania w domu studenckim UP także w trakcie roku akademickiego. Wówczas podanie adresujemy do Prorektora ds Studenckich i Dydaktyki. Podanie należy złożyć w Dziale Spraw Socjalnych Studentów, ul. Langiewicza 6, DS "CEBION" p. 17.
tel./fax 81 533-06-24; 441 14 81-83  stypendia@up.lublin.pl

Szczegóły na temat zamieszkania w DS zawarte są w [zarządzeniu JM Rektora ]  oraz  [Regulaminie mieszkańca domu studenckiego UP w Lublinie]


Komunikat dla studentów studiów niestacjonarnych
i studiów podyplomowych:


Istnieje możliwość kwaterowania doraźnego /na okres zjazdów/ w domach studenckich przy ul. Dobrzańskiego 33 i 35

tel. 461-07-36 do 37 - centrala DS "Manhattan",
tel. 461-07-32 do 33 - centrala DS "Brodway"

 


Zorganizowane grupy wycieczkowe - istnieje możliwość negocjacji cen.


Mała salka konferencyjna - istnieje możliwość wynajęcia salki konferencyjnej na ok 15 osób